Publicidad
Publicidad
Publicidad
Información del evento
  • Fecha del fotorreportaje:

Descripción:

Pels que ho sentíeu, pels que hi ballàveu, pels que hi cantàveu, pels que us enamoràveu, pels que ploràveu, pels que rèieu, pels que saltàveu, pels que bevíeu, pels que fèieu cua, pels que no, pels que hi fèieu taula, pels que anàveu a pista, pels que hi treballàveu, pels que ho gaudíeu, però sobretot pels que us ho estimàveu. Per tots, Puzzle Remember 2016

Fotógrafos:

  • Jesús A.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad